Szkolenie z BricsCAD

700 zł (netto) 700,00 zł (brutto)

Skorzystaj ze szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania BricsCAD. Szkolenie dotyczy podstawowych zagadnień z projektowania 2D.

Szkolenie jest prowadzone w siedzibie firmy Datacomp Sp. z o. o. w Krakowie przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 24.

 • 8 Przedmiot Przedmioty
 • W magazynie
 • Free
Termin szkolenia

Zakres:

1. Zapoznanie ze środowiskiem pracy:

 • podstawowe zasady CAD
 • zapoznanie z interfejsem
 • komunikacja użytkownika z programem
 • zarządzanie plikiem DWG

2. Poruszanie po programie:

 • metody wyboru poleceń
 • menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń
 • posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:

 • tworzenie nowego rysunku
 • tworzenie warstw
 • zapisywanie rysunku
 • zamykanie programu

4. Stworzenie nowego rysunku:

 • współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe
 • tworzenie obiektów geometrycznych
 • podstawowa modyfikacja obiektów
 • zarządzanie właściwościami
 • techniki konstrukcyjne

5. Samodzielne wykonanie ćwiczeń.

6. Techniki konstrukcyjne:

 • zaawansowane techniki konstrukcyjne
 • wykonanie ćwiczenia

7. Obiekty tekstowe:

 • zapoznanie z możliwościami
 • tworzenie styli tekstu
 • wykonanie ćwiczenia

8. Kreskowanie:

 • zapoznanie z poleceniem
 • wykonanie ćwiczenia

9. Wymiarowanie:

 • zapoznanie z możliwościami
 • ustawienia stylu wymiarowania
 • wykonanie ćwiczenia

10. Drukowanie:

 • zapoznanie z możliwościami

11. Bloki i atrybuty:

 • opis możliwości
 • wykonanie ćwiczeń

12. Zewnętrzne odnośniki:

 • omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie
 • wykonanie ćwiczenia

13. Obrazy rastrowe:

 • omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie
 • wykonanie ćwiczenia

14. Praca na arkuszach:

 • tworzenie, ustawienia, zarządzanie
 • wykonanie ćwiczenia

Specyficzne kody