Objects Info

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę "Obiekty" na pasku poleceń.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

  • 100 Przedmiot Przedmioty
  • W magazynie
  • Free

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę "Obiekty" na pasku poleceń.

Znajdź
Wyszukiwanie elementów po nazwie – Umożliwia zidentyfikowanie / wyszukanie elementu, przez wyszukanie zdefiniowanego tekstu w nazwie obiektach i/lub opisie właściwości (nazwy, opisy i wartości). Opcja szczególnie przydatna w sytuacji, w której musimy szybko odnaleźć element lub grupę elementów np. o konkretnym parametrze.

Grupuj
Grupowanie elementów – Funkcja umożliwia grupowanie obiektów po nazwie, nazwie materiału, opisie, typie IFC, Tag użytkownika.

Filtruj
Pozwala na wyfiltrowanie elementów o konkretnych parametrach zdefiniowanych w modelu dla poszczególnych elementów (np. słupy o wysokości większej niż 4m). w kilku krokach jesteśmy w stanie odnaleźć wszystkie elementy o interesującym nas zestawie cech.

Wybierz
Pokazuje właściwości dla wskazanego elementu. Użytkownik sam wybiera zestaw cech elementu, które są dla niego najbardziej istotne z punktu widzenia analizy projektu. Użytkownik może zdefiniować i zapisać kilka list właściwości np. w zależności od rodzaju elementów poddawanych analizie.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

Specyficzne kody