Szkolenie z Alibre Design

800 zł (netto) 800,00 zł (brutto)

Skorzystaj ze szkolenia CAD Alibre Design. Szkolenia dostępne są w dwóch wariantach: Szkolenie podstawowe oraz Szkolenie zaawansowane.

Obie formy szkolenia są prowadzone w siedzibie firmy Datacomp Sp. z o. o. w Krakowie przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 24.

  • 8 Przedmiot Przedmioty
  • W magazynie
  • Free
Termin szkolenia

Specyfikacja szkolenia

Szkolenie podstawowe

Dwudniowe szkolenie organizowane w siedzibie firmy Datacomp Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 24.

Zakres szkolenia:

  • Tworzenie szkicu do operacji bryłowych – tworzenie linii i łuków. Nadawanie relacji i wymiarów. Operacje na szkicu ułatwiające tworzenie parametrycznych szkiców. Naciski na dobre praktyki podczas tworzenia szkiców, tak żeby były łatwo edytowalne i przejrzyste.
  • Operacje bryłowe – Tworzeni brył na odstawie szkiców, operacje na gotowych bryłach.
  • Tworzenie złożeń – Relacje w złożeniach, utwierdzenia części.
  • Projektowanie w kontekście złożenia – Tworzenie elementów w oparciu już istniejące.
  • Ułatwienia i automatyzacja w procesie projektowania.  Tworzenie własnej formatki – ustalanie sposobów wyświetlania wymiarów i innych ustawień programu w oparciu o Polskie Normy. Tworzenie tabeli rysunkowej i automatyczne uzupełnianie jej.
  • Tworzenie rysunków 2D w oparciu o modele 3D – wstawianie widoków, przekrojów, kreskowania, wymiarów, oznaczeń rysunkowych (chropowatości, oznaczenia spoin, tolerancji wymiarów, tolerancji wykonania z bazą odniesienia itp.)

Szkolenie zaawansowane

Dwudniowe szkolenie organizowane w siedzibie firmy Datacomp Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 24.

Założono, że znany jest materiał objęty szkoleniem podstawowym. Zakres szkolenia zaawansowanego jest ustalany indywidualnie z jego uczestnikami. Może to być np. szkolenie związane z modułem do tworzenia blach, programem do renderingu czy też którymś z dodatków. Szkolenie takie nastawione jest na rozwiązywanie konkretnych problemów występujących w przedsiębiorstwach. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia indywidualnego bądź dla zorganizowanych grup w ustalonym terminie na terenie Polski.

Specyficzne kody