A. Tomana - BIM Innowacyjna technologia w budownictwie Podstawy, standardy, narzędzia

76.19 zł (netto) 76,19 zł (brutto)

Pierwsza polska monografia na temat BIM. 

Autor: Andrzej Tomana

Numer ISBN: 978-83-944969-0-6

Wydawca: PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jawna 04-832 Warszawa, ul. Patriotów 174

Andrzej Tomana urodzony w 1948 r., mieszka w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, spec. Teoria konstrukcji. Zatrudniony 1972-1996 Politechnika Krakowska jako adiunkt. Doktorat: „Optymalne kształtowanie prętowych układów drgających”.

  • 64 Przedmiot Przedmioty
  • W magazynie
  • Free

Kilka słów o Autorze

Andrzej Tomana urodzony w 1948 r., mieszka w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, spec. Teoria konstrukcji. Zatrudniony 1972-1996 Politechnika Krakowska jako adiunkt. Doktorat: „Optymalne kształtowanie prętowych układów drgających”. Od 1987 do chwili obecnej pracuje w firmie Datacomp sp. z o.o. jako v-prezes zarządu.

Autor ok. 30 prac naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów w pismach branżowych. Uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych. W firmie zajmuje się organizacją własnych projektów informatycznych. Obecnie zajmuje się projektami związanymi z technologią BIM. Członek m.in. Akademii Inżynierskiej, Izby Projektowania Budowlanego i Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budowlanych.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Za Zasługi dla Budownictwa”.

Spis treści książki:

Wstęp

Dla kogo jest ta książka

1 Zacznijmy od źródeł

2 Krótka historia CAD 

3 Pierwsza rewolucja technologiczna – od deski do komputera 

3.1 Projektowanie analogowe 

3.2 Projektowanie cyfrowe 

4 Druga rewolucja – od 2D do 3D 

4.1 Rysowanie vs projektowanie 

4.2 Techniki wizualizacji 

4.3 Model a dokumentacja 

4.4 Rozwiązania „inteligentne” w CAD 

4.5 Techniki modelowania – parametryczne i bezpośrednie

5 Dokumentacja elektroniczna 

5.1 Dokumentacja elektroniczna w prawie i procesie inwestycyjnym 

5.2 Projekt budowlany w wersji elektronicznej 

5.3 Dokumentacja w tradycyjnym procesie inwestycyjnym 

5.4 Rodzaje formatów używanych do obsługi dokumentacji projektowej 

5.5 Dokumentacja elektroniczna a BIM 

6. BIM – młodszy brat PLM? 

6.1 Co to jest PLM? 

6.2 PLM w rozwiązaniach informatycznych 

6.3 Powinowactwo technologii BIM i PLM 

7 BIM – trzecia rewolucja informatyczna w budownictwie 

7.1 Ekonomiczne podstawy BIM 

7.2 Jakość projektu, koszt budowy, koszt eksploatacji 

7.3 Czym jest BIM 

7.4 BIM jako model budowli 

7.5 BIM jako proces 

7.6 BIG BIM – little bim 

7.7 BIM, BAM, BOOM 

7.8 BIM – nowe ryzyka 

7.9 Poziomy rozwoju BIM 

7.10 BIM vs. OpenBIM 

7.11 Czym nie jest BIM? 

8 Od CAD do BIM

9 Model BIM a rodzaj obiektu i analizy 

10 BIM 3D, 4D, ..., MD 

11 Standardy nowej technologii: IFC, IDM, MVD, bSDD, BCF 

11.1 Format IFC do wymiany modeli 

11.1.1 IFC4 

11.1.2 IFC dla dróg i mostów 

11.1.3 Perspektywy upowszechnienia IFC jako standardu 

11.2 Klasyfikacja w budownictwie 

11.3 Klasyfikacja OmniClass 

12 Standardy BIM w wybranych krajach 

13 Interoperacyjność 

13.1 Co to jest interoperacyjność? 

13.2 Interoperacyjność w kontekście BIM 

13.3 Specyfikacja wymiany danych w umowach 

13.4 Wymiana na poziomie międzynarodowym 

14 Specyfikacje w BIM 

15 Model BIM – reguły poprawnej budowy 

15.1 Typy modeli BIM i koordynacji prac na modelach 

15.2 Poziom zaawansowania modelu (LOD)

16 Zasady dobrych praktyk projektowania w BIM 

17 BIM a odpowiedzialność i prawa autorskie 

17.1 Odpowiedzialność 

17.2 BIM Addendum/ConsensusDocs 300 Tri-Party 

17.3 Podstawy Aneksu, relacje umowne, zarządzanie, ryzyko 

17.4 Odpowiedzialność i prawa autorskie w Polsce 

18 Jak zrobić poprawny model BIM? 

18.1 Szczegółowe zasady modelowania 

18.2 Struktura modelu 

18.3 Poziomy zawartości modelu BIM 

18.4 Błędy modelowania 

18.5 Specyfikacja modelu BIM 

19 Wdrożenie BIM 

19.1 Korzyści płynące z zastosowania BIM 

19.2 Koszty zmian projektowych w procesie inwestycyjnym 

19.3 BIM jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej 

20 Krytyka BIM 

21 BIM na świecie 

21.1 BIM w inwestycjach publicznych 

21.2 Technologia BIM w najbardziej rozwiniętych krajach 

21.3 BIM w Polsce 

21.4 Rentowność BIM w badaniach amerykańskich 

22 Oprogramowanie BIM 

22.1 Projekty liniowe, mosty, tunele, infrastruktura 

23 Narzędzia i funkcje wspomagające pracę na modelu BIM 

23.1 Przeglądarki i darmowe aplikacje BIM 

23.1.1. Przeglądarki modeli – BIM Vision 

23.1.2 Ciekawe przykłady darmowych aplikacji 

23.2 Wykrywanie kolizji i błędów w modelach IFC 

23.3 Zarządzanie zmianami w projekcie

24 Biblioteki komponentów BIM 

25 LIM – Landscape Information Modeling 

26 BIM na budowie 

26.1 BIM a lean i agile 

26.2 BIM w realizacji inwestycji w systemie lean-agile 

26.3 Integrowana realizacja inwestycji (IPD) 

26.3.1 Rozwiązania techniczne 

26.4 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektem 

27 Inne zastosowania 

27.1 Zarządzanie obiektem (Facility Management) 

27.2 Przykład zastosowania systemu FM – Sydney Opera House 

27.3 Inwentaryzacja, skan 3D, prototypowanie wirtualne 

27.4 Zielony BIM (Green BIM) 

27.5 Wydruki 3D 

28 Kosztorysowanie i harmonogramowanie w BIM 

28.1 Wyznaczenie wartości szacunkowej kosztorysu 

28.2 Harmonogramowanie w BIM 

28.3 Model BIM w analizach 5D

29 Studia przypadków 

29.1 Siedziba Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie – OpenBIM w praktyce

29.2 BIM w budownictwie mieszkaniowym – od analiz do sprzedaży 

29.3 Fragment obwodnicy Sztokholmu 

30 BIM w marketingu 

30.1 Marketing i BIM w firmie 

30.2 Oprogramowanie wspomagające marketing

31 BIM w edukacji 

32 Co po BIM?

33 Skróty/akronimy/pojęcia z zakresu CAD/BIM 

34 Literatura cytowana w tekście

Specyficzne kody