Aktywne filtry

Module: Multifile

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

IFC Comments / BCF

Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC. Obecnie wspieramy też format wymiany danych BCF v1.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

Objects Info

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę "Obiekty" na pasku poleceń.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

Gallery

To rozszerzenie BIM Vision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego widoku.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

STL Exporter

Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

IFC Preview

Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

Advanced Reports

Wtyczka umożliwia opracowanie raportów zestawieniowych. Wybierz elementy modelu (wszystkie / wybrane / widoczne ) oraz właściwości, które chcesz przeanalizować. Zdefiniuj sposób grupowania i sumowania. Teraz możesz zapisać plik w formacie .xlsx (Excel).

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

MTS plugin

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz wybierać, zmieniać widoczność i kolory dla poszczególnych grup. Możesz również edytować grupy i przypisywać do nich elementy w BIM Vision. Wtyczka ta powstała na życzenie jednego z naszych klientów w celu usprawnienia procesu zarządzania etapem projektowym i produkcyjnym dla realizacji konstrukcji stalowych

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

BIMserver.center

Integracja BIM Vision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami jak IFC). Za pomocą wtyczki możesz: zalogować się bezpośrednio do serwera, wybrać bieżący projekt, otworzyć plik IFC i dodać go do projektu.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

Clash Detection

Wtyczka do wykrywania kolizji geometrycznych w modelu IFC. Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli. Wykrywanie kolizji pomaga w skutecznej identyfikacji i raportowaniu błędów występujących w modelu BIM. Zmniejsza to ryzyko błędu ludzkiego, który najczęściej wykrywany jest dopiero na etapie realizacji i najprawdopodobniej spowodowałby straty i często opóźnienia w realizacji zadania.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

Module: Compare

Moduł służy do szczegółowego porównywania geometrii i właściwości obiektów. Pozwala porównać dwa dowolne obiekty w modelu oraz zobaczyć różnice między rewizjami obiektów.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu

Basic Clash Detection Bundle

Jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą sprawdzać kolizje tylko wewnątrz firmy (nie trzeba wymieniać komentarzy z innymi zewnętrznymi uczestnikami projektu).

Pakiet zawiera jedną licencję na wtyczki:

  • Clash Detection
  • Multifile Module
  • Gallery

Pobierz i zainstaluj wszystko jednocześnie.

Produkt dostępny w sklepie: store.bimvision.eu