SEKOCENBUD RMS MAX - Informatory cenowe SEKOCENBUD
187.68 zł (netto) 187,68 zł (brutto)

Informatory cenowe Sekocenbud - II kwartał 2019

Przesyłka zawiera płytę CD

ORGBUD - Ceny Robót
188.62 zł (netto) 188,62 zł (brutto)

I kwartał 2018

Cennik zawiera m.in:

- Ceny Robót Remontowych budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych (ICRRB, ICRRI, ICRRE)

- Ceny Robót Drogowych (ICRD)

- Ceny Robót Energetycznych (ICREn)

- Ceny Robót Zakładania i Konserwacji Zieleni (ICRZ)

- Ceny Robót Torowych (ICRT),

ORGBUD - Ceny Robót w Obiektach Zabytkowych
113.82 zł (netto) 113,82 zł (brutto)

I kwartał 2018

ORGBUD - Czynniki Produkcji Budowlanej ICCP
162.6 zł (netto) 162,60 zł (brutto)

Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP - I kwartał 2018

Informacyjny Zestaw Cen zapewnia orientację o wysokości aktualnych, rynkowych stawek i cen czynników produkcji występujących w kosztorysowaniu robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.